Zápasníci

Tréningový proces pre zápasníkov je prispôsobený pre tých členov klubu, ktorí sa aktívne zúčastňujú súťaží a zápasov na Slovensku či v zahraničí. Jeho súčasťou sú okrem nacvičovania techniky a zdokonaľovania kondície aj simulácia a príprava na nadchádzajúce zápasy. Tréningy prebiehajú pod vedením trénera Egona Rácza.